เซนเซอร์กรดไฮโปคลอรัส คลอรีนแอมเปอโรเมตริก 9184 sc

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LXV430.99.00001
THB ราคา: ติดต่อ Hach

เซนเซอร์คลอรีนไฮโปคลอรัสแอมเปอโรเมตริกที่ชาญฉลาด: 9184 sc

การวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมช่องเดียว เยื่อช่วยให้สามารถเลือกการแพร่กระจายของโมเลกุล HOCl ไปยังเซนเซอร์ ระบบที่รวมทั้งหมดอยู่ในตัว (ยกเว้นตัวควบคุม) ประกอบล่วงหน้าบนแผง
เยื่อของขั้วลบทอง และขั้วบวกเงินถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนฝายึด เพื่อช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น
ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำและช่วงการวัดที่สูงของเซนเซอร์คลอรีนอิสระ Hach 9184 sc แอมเปอโรเมตริกทำให้เหมาะสำหรับการเฝ้าสังเกตคลอรีนที่ตกค้างอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำเพื่อการเฝ้าสังเกตคลอรีนตกค้างอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วงการวัดที่กว้าง
  • การวัดคลอรีนต่อเนื่อง
  • สามารถใช้ร่วมกับตัวควบคุมดิจิตอล "Plug and Play" ของ Hach