Chemistries                 +66 2026 3529

ระบบ BOD TRAK II Manometric BOD พร้อมอุปกรณ์เสริม

สินค้า: 2952400-TH
THB ราคา: ติดต่อ Hach
จัดส่งภายใน 3 วัน

 

สถานีวัด Manometric BOD(n) ของห้องทดลอง ชุดควบคุม และกวนด้วยเซนเซอร์ความดัน 6 ขวด
โปรแกรมการวัด BOD สำหรับ 5, 7, 10 วัน การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ OECD สำหรับ 30 วัน
ช่วงการวัด 0-700 มก./ลิตร การเปลี่ยนแปร O2
มาพร้อมจุกปิดฝาขวดปลอกยาง 6 ชิ้น, ขวดแก้วสีน้ำตาล 6 492-มล., จารบี, เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก 6 ชิ้น, กรวย, ผง LiOH 1 pkg, ผง nutrient 1 pkg

  สินค้าอันตราย

สินค้าที่มีเครื่องหมายนี้อาจถือเป็นสินค้าอันตรายภายในเงื่อนไขการจัดส่ง

หากจำเป็น เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกไว้เพื่อจัดการกับสินค้าเหล่านี้