ชุดทดสอบโครเมียมโดยใช้จานเทียบสี, โมเดล CH-8

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 183400
THB ราคา: ติดต่อ Hach

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยับยั้งการกัดกร่อนในหอทำความเย็นและระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์, โครเมียมยังใช้ในการตกแต่งพื้นผิว, การฟอกหนังและอุตสาหกรรมอื่น ๆ รูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือโครเมียมเฮกซะวาเลนท์มีความเป็นพิษสูงและมีข้อจำกัด ที่เข้มงวดในการปล่อย ใช้วิธีทดสอบโดยใช้จานเทียบสีเพื่อหาค่าโครเมียม (ช่วง: 0.1-1.5 มก./ลิตร) ทดสอบได้ 100 ครั้ง

  • วิธีทดสอบโดยใช้จานเทียบสีที่ง่ายและราคาถูกเป็นวิธีการทดสอบด้วยตาที่ให้ผลลัพธ์ถูกต้องที่สุด
  • ในชุดประกอบด้วยรีเอเจนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดบรรจุในกระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่ทนทานสำหรับการวิเคราะห์ภาคสนาม