Chemistries                 +66 2026 3529

ชุดทดสอบ, ฟอร์มัลดีไฮด์, โมเดล FM-1

สินค้า: 2183100
THB ราคา: ติดต่อ Hach
พร้อมจำหน่าย

 

สารฟอร์มัลดีไฮด์ใช้ในการบำรุงรักษาระบบออสโมซิลย้อนกลับและเป็นสารฆ่าเชื้อ โมเดล FM-1 ใช้วัดความเข้มข้นที่สูงกว่าโดยการไทเทรตแบบนับหยด ทดสอบได้ 100 ครั้ง

  • ใช้การไทเทรตแบบนับหยด - วิธีการไทเทรตที่ง่ายและประหยัด
  • ในชุดประกอบด้วยรีเอเจนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดบรรจุในกระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่ทนทานสำหรับการวิเคราะห์ภาคสนาม

  สินค้าอันตราย

สินค้าที่มีเครื่องหมายนี้อาจถือเป็นสินค้าอันตรายภายในเงื่อนไขการจัดส่ง

หากจำเป็น เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกไว้เพื่อจัดการกับสินค้าเหล่านี้