ชุดทดสอบเหล็กโดยใช้จานเทียบสี, โมเดล IR-18B

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 146401
THB ราคา: ติดต่อ Hach

ใช้วิธีทดสอบโดยใช้จานเทียบสีอย่างง่าย ชุดทดสอบนี้ใช้วัดค่าเหล็ก (ช่วงกลาง - 0.2-7 มก./ลิตร) และมีรีเอเจนต์สำหรับการทดสอบ 100 ครั้ง

  • วิธีทดสอบโดยใช้จานเทียบสีที่ง่ายและราคาถูกเป็นวิธีการทดสอบด้วยตาที่ให้ผลลัพธ์ถูกต้องที่สุด
  • ในชุดประกอบด้วยรีเอเจนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดบรรจุในกระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่ทนทานสำหรับการวิเคราะห์ภาคสนาม