ชุดทดสอบ, โมลิบเดท, โมเดล MO-2

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 1419301
THB ราคา: ติดต่อ Hach

Molybdates จะดึงดูดมากกว่า Chromates เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งการกัดกร่อนเนื่องจากความเป็นพิษต่ำ ต้นทุนที่สูงของวิธีนี้ทำให้จำเป็นต้องควบคุมความเข้มข้นของสารอย่างระมัดระวัง ชุดรีเอเจนต์ทำปฏิกิริยากับ Molybdate เพื่อสร้างสีเหลืองซึ่งวัดด้วยแผ่นดิสก์สี

  • รีเอเจนต์ในชุดทำปฏิกิริยากับโมลิบเดทกลายเป็นสีเหลืองที่วัดได้โดยใช้จานเทียบสีที่ใช้งานง่าย
  • ตรวจสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ