การทดสอบเชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์มทั้งหมด (P/A) ชุดละ 12 ชิ้น

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 2401612-TH
THB ราคา: ติดต่อ Hach

สื่อสำหรับการทดสอบการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ (MUG) ในขวดที่ปราศจากเชื้อ

  • การทดสอบการมีอยู่หรือไม่มีอยู่เป็นวิธีที่สะดวกเพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มและอี. โคไลในระบบน้ำของคุณ