ชุดทดสอบ, ฟอสฟอรัส, ออร์โทฟอสเฟต (ปฏิกิริยา) , รุ่น PO-19

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 224800-TH
THB ราคา: ติดต่อ Hach

วิธีการ / เคมีศาสตร์: จานเทียบสี / กรดแอสคอร์บิก ช่วง (มก./ลิตร): 0-1, การเพิ่มลดทีละน้อยที่สุด- 0.02 ช่วง (มก./ลิตร): 0-5, การเพิ่มลดทีละน้อยที่สุด- 0.1 ช่วง (มก./ลิตร): 0-50, การเพิ่มลดทีละน้อยที่สุด- 1 จำนวนการทดสอบโดยประมาณ : 100 รูปแบบของกระเป๋า: กระเป๋าถือพอลิโพรไพลีนสีน้ำเงิน 12x7.25x6 นิ้ว

  • ให้ผลลัพธ์ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาทีสำหรับตัวอย่างน้ำสะอาด
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเปรียบเทียบตัวอย่างจานเทียบสีสำหรับการวัดที่เที่ยงตรง
  • โมเดล PO-19A ประกอบด้วยระบบการกรองสำหรับตัวอย่างความขุ่น