ชุดทดสอบ, ฟอสเฟต, ออร์โท/เมตาทั้งหมด, โมเดล PO-24

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 225001
THB ราคา: ติดต่อ Hach

 

ชุดทดสอบมีการวัดฟอสเฟตออร์โท- (ปฏิกิริยา) และเมตา- (ควบแน่น) (ต้องใช้การย่อยด้วยกรดร้อน)

  • ชุดทดสอบมีการวัดฟอสเฟตออร์โท- (ปฏิกิริยา) และเมตา- (ควบแน่น) (ต้องใช้การย่อยด้วยกรดร้อน)

  สินค้าอันตราย

สินค้าที่มีเครื่องหมายนี้อาจถือเป็นสินค้าอันตรายภายในเงื่อนไขการจัดส่ง

หากจำเป็น เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกไว้เพื่อจัดการกับสินค้าเหล่านี้