รีเอเจนต์และชุดเครื่องมือ น้ำในน้ำมัน

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 2237300
THB ราคา: ติดต่อ Hach

 

ชุดทดสอบโมเดล WO-1
ชุดทดสอบโมเดล WO-1 มีข้อมูลสำคัญในการคำนวณคุณภาพของน้ำมัน การจัดการท่อน้ำมัน และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล ชุดทดสอบใช้ได้ดีกับเรือเทียบท่า รีเอเจนต์บรรจุห่อในรูปแบบขวดแก้วและชิ้นส่วนที่สัมผัสกับตัวอย่างเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทำให้ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

  • วัดระดับน้ำในน้ำมันในระดับต่ำ
  • มีข้อมูลสำคัญในการคำนวณหาคุณภาพของน้ำมัน การจัดการท่อน้ำมัน และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
  • รีเอเจนต์บรรจุห่อในขวดแก้วและชิ้นส่วนที่สัมผัสกับตัวอย่างเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทำให้ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

  สินค้าอันตราย

สินค้าที่มีเครื่องหมายนี้อาจถือเป็นสินค้าอันตรายภายในเงื่อนไขการจัดส่ง

หากจำเป็น เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกไว้เพื่อจัดการกับสินค้าเหล่านี้