ชุดทดสอบ, ด้วยตา RapidSilver™

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 2674500
THB ราคา: ติดต่อ Hach

ชุดทดสอบเงิน, โมเดล RapidSilver™ ช่วง 0-50 ppb. การเปรียบเทียบด้วยตาสำหรับเงิน หรือ Ag

  • มีข้อมูลการกำจัดทิ้งเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง
  • ใช้ในสารตกแต่งผิว ผู้ผลิตและผู้จัดทำฟิล์มถ่ายภาพและอื่นๆ เพื่อป้องกันมลพิษและต้นทุนที่สูง
  • คำแนะนำการใช้ชุดทดสอบมีขั้นตอนการย่อยและการเจือจางที่จำเป็นสำหรับการทดสอบตัวอย่างสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของเงิน