เครื่องวัดความขุ่นของน้ำเชนิดเลเซอร์วัดช่วงค่าต่ำพร้อมตัวตรวจสอบระบบและ RFID TU5300sc, เวอร์ชั่น ISO

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LXV445.99.13122
THB ราคา: ติดต่อ Hach

มาตรฐานในอนาคตตามวิวัฒนาการของค่าความขุ่น

แพลตฟอร์มรุ่น TU5 ตามมาตรฐาน ISO ใช้ดีไซน์การมองเห็นแบบเฉพาะที่สามารถดูตัวอย่างของคุณได้มากกว่าเครื่องวัดความขุ่นของน้ำเครื่องไหนๆ ช่วยส่งมอบความเที่ยงตรงและเฉียบแหลมระดับต่ำที่ดีที่สุดในขณะที่ช่วยลดความแปรผันระหว่างการตรวจวัดต่างๆ เป็นครั้งแรกที่คุณจะสามารถลบความไม่แน่ใจว่าคุณจะเชื่อถือการตรวจวัดด้วยอะไรระหว่างเครื่องมือห้องปฏิบัติการกับเครื่องมือในโรงงานของคุณ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีตรวจจับ 360° x 90° อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องวัดความขุ่นของน้ำรุ่น TU5 ทุกเครื่อง

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำชนิดเลเซอร์วัดช่วงค่าต่ำ TU5300sc ช่วยลดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจวัดความขุ่นที่คุณวางใจได้อย่างมาก แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่เสถียรช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนหลอดไฟ พื้นที่พื้นผิวการตรวจวัดของเครื่องวัดความขุ่นของน้ำลดลงไปถึง 98% ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดของคุณ มีโมดูลทำความสะอาดอัตโนมัติซึ่งคอยช่วยรักษาความสะอาดให้แก่เครื่องมือของคุณ ลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องมือลงไปได้อีก ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความสามารถในการวัดถึงระดับ 2 mNTU ให้คุณขยับขึ้นไปอีกมาตรฐานหนึ่งหนึ่งในวิวัฒนาการด้านความขุ่น

มีเพียงเครื่องวัดความขุ่นของน้ำทั้งในห้องปฏิบัติการและ Online Process TU5 พร้อมการตรวจจับ 360° x 90° เท่านั้นที่ส่งมอบความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการอ่านค่าที่เปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงในน้ำของคุณ

  • เทคโนโลยีการตรวจจับในประวัติการณ์แบบ 360° x 90°
  • มีการตรวจสอบผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการและค่าออนไลน์
  • ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความขุ่นจะเร็วยิ่งขึ้น
  • ไม่น่าแปลกใจ