ชุดทดสอบ, ซัลเฟต, โมเดล SF-1

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 225100
THB ราคา: ติดต่อ Hach

พบแพร่กระจายในน้ำธรรมชาติ ซัลเฟตอาจมีระดับสูงในท่อระบายน้ำในเหมืองแร่ ความเข้มข้นของแมกนีเซียมหรือโซเดียมซัลเฟตที่สูงในน้ำทำหน้าที่เป็นตัวระบาย ชุดทดสอบนี้ใช้คำนวณหาค่าระดับซัลเฟตอย่างประหยัดโดยใช้วิธีการลด/การวัดความขุ่น

  • ชุดทดสอบแบบประหยัดในการคำนวณหาระดับซัลเฟตโดยใช้วิธีการลด/การวัดความขุ่น