ชุดสารเคมีสำหรับทดสอบความเหมาะสมของระบบตามมาตรฐาน USP (8 ppm)

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 9459800
THB ราคา: ติดต่อ Hach

ชุดทดสอบประกอบด้วยขวด 3 ขวด (VOA ปริมาตร 40 mL): ขวดเปล่า, ซูโครส 8 ppb และเบนโซควิโนน 8 ppb