Chemistries                 +66 2026 3529

เครื่องวิเคราะห์ซิลิกา 5500 sc

การบำรุงรักษาต่ำ ช่วงเวลาที่ไม่ทำงานน้อยกว่า

เครื่องวิเคราะห์ซิลิกา 5500 sc ใช้ตัวทำปฏิกิริยาเพียงสองลิตรในการทำงานโดยไม่ต้องมีการดูแลได้นานถึง 90 วัน ซึ่งนานเป็นสองเท่าของรุ่น 5000 เป็นระบบการส่งตัวทำปฏิกิริยาแบบแรงดันระบบเดียวของอุตสาหกรรมที่ทำให้ไม่ต้องทำการบำรุงรักษาเกี่ยวกับปั๊มเป็นประจำ เครื่องมือวินิจฉัยเชิงทำนาย รวมถึงเทคโนโลยี Prognosys ซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดย Hach, LED เตือน และหน้าจอการแจ้งเตือนที่มองเห็นชัดเจน ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ไม่เกิดการหยดของตัวทำปฏิกิริยาลงบนอุปกรณ์ บนพื้น หรือบนเสื้อผ้าของคุณขณะพยายามต่อสายต่อท่ออีกต่อไป เพียงจับคู่รหัสสีฝาครอบกับขวดตัวทำปฏิกิริยาแล้วบิดเบาๆ คุณลักษณะ หยิบตัวอย่างเข้า และ หยิบตัวอย่างออก ทำให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เทลงไปในเครื่องวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการเอาตัวอย่างออกจากเครื่องวิเคราะห์เพื่อยืนยันในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น