ตัวควบคุม (ดิจิทัล)

ตัวควบคุม (ดิจิทัล)
กลุ่มตัวควบคุมแบบดิจิทัลของ Hach มีตัวเลือกสำหรับการวัดค่าพารามิเตอร์การบำบัดน้ำของคุณอย่างครบครัน ตัวควบคุมสามารถกำหนดค่าได้เพื่อให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ ตัวควบคุมแบบดิจิทัลของ Hach สามารถใช้ได้โดยตรงกับเซนเซอร์แบบอนาล็อกหรือดิจิทัลสูงสุดแปดตัว และสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับตัวควบคุมอื่นๆ เพื่อรองรับเซนเซอร์และพารามิเตอร์ต่างๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นกับโมดูลที่เลือกใช้ ดูตัวเลือกตัวควบคุมแบบดิจิทัลทั้งหมดด้านล่าง
SC200 Ultrapure Controllers

Polymetron 9500 Controllers

ตัวควบคุม SC200

ตัวควบคุมที่หลากหลายที่สุด

โมดูลโพรบของตัวควบคุม SC1000

ส่วนขยาย 32 เซนเซอร์แบบดิจิทัล