Chemistries                 +66 2026 3529

แพคเกจแอพพลิเคชั่น AT1000

แพคเกจแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องไทเทรต Titralab รุ่น 1000 ของ Hach ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดยกเว้นรีเอเจนต์เพื่อเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดเตรียมและปฏิบัติการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แพคเกจแอพพลิเคชั่นแต่ละชุดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพารามิเตอร์เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจวัดจะให้ผลได้อย่างแม่นยำซ้ำๆ เพียงแวบเดียว แพคเกจประกอบด้วย*:
• อะแดปเตอร์
• ขวดแก้ว
• แท่งคนแม่เหล็ก
• บีกเกอร์พอลิโพรไพลีน
• ฝาขวดพร้อมหลอดดูดความชื้น
• หัววัด (แบบดิจิทัลอัจฉริยะหรือแอนะล็อก)
• กระบอกฉีดแก้วความเที่ยงตรงสูง (Hamilton)
• USB ที่มีโปรแกรมสำเร็จรูปและแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้เครื่องไทเทรตทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับพารามิเตอร์ที่เลือกไว้
การติดตั้งชุดแอพพลิเคชั่นง่ายดาย

* แพคเกจแอพพลิเคชั่นนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน/พารามิเตอร์
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50