Titralab โมเดล AT1000 และ KF1000

ระบบวิเคราะห์ของเครื่อง Titralab รุ่น AT1000 สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ใช้ง่ายแค่ปุ่มสัมผัสเดียว ครอบคลุมทั้งการไทเทรตโดยการวัดศักย์ไฟฟ้า (รุ่น AT1000) และการไทเทรตปริมาตรแบบคาร์ลฟิชเชอร์ (รุ่น KF1000) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งสามารถส่งผลลัพธ์ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือได้รวดเร็วทันทีที่เปิดกล่อง ช่วยให้ใครก็ตามในห้องทดลองก็สามารถทำการไทเทรตที่แม่นยำและทำซ้ำๆ ได้ในทันที

ระบบของ Titralab ซีรีส์ 1000 ประกอบด้วยสององค์ประกอบที่สำคัญ: แพคเกจแอพพลิเคชั่นและเครื่องไทเทรต (AT1000 หรือ KF1000) เครื่องไทเทรตจะถูกจัดส่งโดยประกอบมาอย่างเสร็จสรรพเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว และแพคเกจแอพพลิเคชั่นประกอบด้วยองค์ประกอบจำเพาะที่ทำให้ใครๆ ก็สามารถติดตั้งและทำการทดสอบได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่ซับซ้อนใดๆ

ด้วยตัวเครื่องมีการไทเทรตอัตโนมัติซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน เครื่อง Titralab รุ่น AT1000 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์และขจัดความยุ่งยากและความไม่มั่นใจกับการไทเทรตด้วยมือโดยวิธีปกติ
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50