เซนเซอร์วัดออกซิเจนละลาย

เซนเซอร์วัดออกซิเจนละลาย
เซนเซอร์สำหรับวัดออกซิเจนที่ละลายน้ำของ Hach ให้การวัดที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานทางเทศบาลและทางอุตสาหกรรม รวมทั้งที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันยากลำบาก เช่นโรงงานเคมีหรือโรงไฟฟ้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด เซนเซอร์ DO ของ Hach จะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ ดูอุปกรณ์สำหรับวัดออกซิเจนในน้ำทั้งหมดข้างล่าง