เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น DR3900

เครื่องวัดความเข้มแสงนี้ได้รับการออกแบบให้มีผลลัพธ์ที่แม่นยำโดยการทำงานอย่างมีขั้นตอน:
• การเตรียมสารตัวอย่าง: ลดขั้นตอนการจัดการ ปริมาณสารแม่นยำ
• การวิเคราะห์สารตัวอย่าง: การทดสอบโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบวันหมดอายุ ฯลฯ
• บันทึกผล: จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด การ์ดควบคุมด้วยการวิเคราะห์น้ำที่เป็นกิจวัตรเครื่องวัดความเข้มของแสง DR3900 ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการดำเนินการที่ปลอดภัยและรายงานที่เป็นประโยชน์ การควบคุมพารามิเตอร์อย่างแอมโมเนียม, COD, ฟอสเฟต, ไนโตรเจนและอื่นๆ อีกมากมายสามารถทำได้โดยง่าย การจัดการตัวทดสอบกับเครื่องวัดแสงถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใดๆ ในการวิเคราะห์น้ำของคุณ

อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับ Claros ซึ่งเป็นนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะของ Hach ที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทุกที่ ทุกเวลา ผลที่ได้ก็คือความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในข้อมูลของคุณและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Claros ได้อย่างเต็มที่ ให้ใช้แต่อุปกรณ์ที่ใช้งาน Claros ได้เท่านั้น
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50