ไลบรารีทรัพยากรด้านวิศวกรรม

ที่ Hach® เราเข้าใจและใส่ใจความท้าทายต่างๆ ที่คุณต้องพบเจอในงานประจำวันในฐานะที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและผู้วางระบบโดยรวม ในหน้านี้คุณจะพบเครื่องมือและคำแนะนำต่างๆ ที่สนับสนุนให้คุณออกแบบโครงการการวิเคราะห์น้ำของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดกับการออกแบบของคุณ

 


Engineering Design Tool เป็นเครื่องมือบนเว็บเพื่อช่วยในการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์น้ำในขั้นตอนการออกแบบ/การระบุข้อกำหนดของโครงการ

ภาพรวมของกระบวนการจะหมายถึงพารามิเตอร์และจุดวัดค่าในกลุ่มกระบวนการแต่ละกลุ่ม มีคำแนะนำการใช้เครื่องมือเพื่อการใช้งานเฉพาะทางสำหรับพารามิเตอร์แต่ละตัว รวมถึงการสนับสนุนสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมตัวควบคุม

ขั้นสุดท้าย คุณดาวน์โหลดข้อสรุปในการออกแบบโดยมีการระบุข้อกำหนดและการเขียนแบบสำหรับเครื่องมือทั้งหมดในไฟล์เดียว

การใช้งานที่มีให้: การบำบัดน้ำเสีย; การผลิตพลังงาน; น้ำดื่ม

ข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering Specifications) จะมีให้เป็นเอกสาร CSI Specifications สำหรับทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นเอกสาร Tender Texts สำหรับทวีปยุโรปและส่วนที่เหลือในโลก วิดีโอแนะนำการใช้งานโดยย่อเหล่านี้จะให้คำแนะนำสำหรับการระบุตำแหน่งและการดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการ

ใช้ยูทิลิตี้นี้เมื่อคุณทราบว่าต้องการการระบุข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ใด หากคุณต้องการคำแนะนำเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้ใช้ Engineering Design Tool

หากคุณต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ โปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับที่พบอยู่ตรงด้านบนของเว็บไซต์นี้

การเขียนแบบจะมีให้เป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ วิดีโอแนะนำการใช้งานโดยย่อนี้จะให้คำแนะนำสำหรับการระบุตำแหน่งและการดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการ

ใช้ยูทิลิตี้นี้เมื่อคุณทราบว่าต้องการการเขียนแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ใด หากคุณต้องการคำแนะนำเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้ใช้ Engineering Design Tool

หากคุณต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ โปรดกรอกแบบฟอร์มตอบรับที่พบอยู่ตรงด้านบนของเว็บไซต์นี้

Request More Information: