โมดูลโพรบของตัวควบคุม SC1000

ตัวควบคุมอเนกประสงค์หลายพารามิเตอร์ SC1000 ของ Hach เป็นเครื่องส่งแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย SC1000 ประกอบด้วยโมดูลแสดงผลกับโมดูลโพรบอย่างน้อยหนึ่งโมดูล โมดูลโพรบของ SC1000 อาจเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเพื่อรองรับเซนเซอร์แบบดิจิทัลหรือเครื่องวิเคราะห์ได้ถึง 32 ยูนิต โมดูลแสดงผล SC1000 ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้ง่ายและจอสัมผัสสีขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ได้กับพารามิเตอร์ไม่จำกัดจำนวน โมดูลแสดงผลหนึ่งโมดูลสามารถควบคุมโมดูลโพรบหนึ่งหรือหลายโมดูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดิจิทัล โมดูลแสดงผลสามารถพกพาได้สะดวก และสามารถปลดการเชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายไปได้ทุกแห่งภายในเครือข่ายนั้น โมดูลแสดงผล SC1000 ของ Hach มีพร้อมใช้งานกับ GSM/GPRS, อีเธอร์เน็ต และ TCP/IP

Prognosys เป็นระบบวินิจฉัยที่ช่วยให้คุณสามารถทำการบำรุงรักษาได้เองโดยการเตือนให้คุณทราบถึงปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น รู้อย่างมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์หรือในน้ำ
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50