Chemistries                 +66 2026 3529

การใช้งาน - น้ำหล่อเย็นและน้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อไอน้ำ

น้ำหล่อเย็นและน้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อไอน้ำ    

วิธีการวัดที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะรักษาคุณภาพไว้ได้ ในการใช้งานซึ่งมีการใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็นและสารนำความร้อนจากส่วนกลาง เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง วิธีการวัดเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงของโรงงานให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย

น้ำหล่อเย็น

น้ำหล่อเย็น

น้ำหล่อเย็นใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อลดความร้อนปริมาณมากๆ ในทางกลับกัน น้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อไอน้ำจะใช้ในวงจรการเปลี่ยนน้ำเป็นไอน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้น้ำที่ใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งานทั้งสองแบบ จึงเป็นเหตุผลให้ต้องวิเคราะห์น้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ

พารามิเตอร์สำคัญจะถูกตรวจติดตามผ่านการทดสอบในห้องทดลองอย่างสม่ำเสมอและระบบออนไลน์ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันได้ถึงการดำเนินงานที่ไร้ข้อผิดพลาดและประหยัดต้นทุน

พารามิเตอร์สำคัญ (ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงาน) ได้แก่:

 • ความกระด้าง / ค่า m/p
 • สภาพนำไฟฟ้า
 • ความขุ่น
 • ฟอสเฟต
 • ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ หรือโอโซน
 • แอมโมเนียม
 • คลอไรด์

น้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อไอน้ำ

ข้อกำหนดด้านคุณภาพของน้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อไอน้ำนั้นก็อยู่ในระดับสูงคล้ายๆ กัน เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหัวใจของการปฏิบัติงานของโรงงานได้ โดยทำตามข้อกำหนดเหล่านี้และคอยตรวจติดตามพารามิเตอร์สำคัญอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จะช่วยให้เลี่ยงงานซ่อมและงานบำรุงรักษาก่อนเวลาอันควรได้

พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดได้แก่: สภาพนำไฟฟ้า pH ความเข้มข้นของโซเดียมและซิลิกา รวมถึงปริมาณออกซิเจนในฐานะที่เป็นพารามิเตอร์การกัดกร่อนตัวหลัก เซนเซอร์ออปติคัล Orbisphere K1100 ของเรา (ใช้ร่วมกับตัวส่งสัญญาณ 410) และ Orbisphere 3100 แบบใหม่พกพาได้ จะให้การตรวจติดตามออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งสองเครื่องใช้เทคโนโลยี LDO นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

การแยกแร่เกลือออกจากน้ำดิบหรือน้ำคอนเดนเสท คือส่วนสำคัญในการผลิตน้ำสำหรับป้อนเข้าหม้อน้ำ เกลือและแร่ธาตุที่ละลายอยู่สามารถตกตะกอนบนพื้นผิวถ่ายเทความร้อน ในท่อ หรือบนใบพัดกังหันได้ ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย  การทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนไอออนจะสามารถตรวจติดตามได้อย่างต่อเนื่องด้วยการวัดพารามิเตอร์ เช่น สภาพความนำไฟฟ้า หรือปริมาณซิลิเกต ด้วยเครื่อง Polymetron 9210

พารามิเตอร์อื่นๆ ได้แก่:

 • ความเป็นด่าง
 • แอมโมเนียม
 • ฟอสเฟต
 • pH
 • สารยึดเกาะออกซิเจน (Oxygen binder) เช่น ไฮดราซิน, DEHA หรือคาร์โบไฮดราไซด์
 • ความขุ่น
 • เหล็ก/ทองแดง

HACH ขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์น้ำหล่อเย็นและน้ำป้อน

กรณีศึกษาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เริ่มการดำเนินงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ตอนนี้!

กระบวนการที่มีเสถียรภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอันดับแรกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัย  ความต้องการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ระบบการวัดที่เชื่อถือได้ในการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

กลุ่มเครื่องมือของเราประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงเครื่องมือออนไลน์ อุปกรณ์ห้องทดลอง ชุดการวิเคราะห์ และสารตัวกระทำ สำหรับโซลูชันที่สมบูรณ์เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของน้ำหล่อเย็นและน้ำในหม้อไอน้ำของคุณ

มาดูวิธีที่เราช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการดำเนินงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

Hach ช่วยผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานที่สำคัญหลีกเลี่ยงการปิดโรงงานในเมืองทูแอสประเทศสิงคโปร์

Hach มีส่วนช่วยให้บริษัทเคมีสำคัญบนเกาะ Bukom ประเทศสิงคโปร์ มีระบบที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Download your brochure now!