เครื่องวิเคราะห์โซเดียม NA5600sc

ยืนยันเวลาใช้งานด้วยการวัดโซเดียมระดับต่ำที่เที่ยงตรงและการวิเคราะห์ที่คาดการณ์ได้
โปรดมั่นใจในน้ำในวงจรไอน้ำของคุณด้วยกรรมสิทธิ์เครื่องมือวิเคราะห์ที่คาดการณ์ได้ การเปิดใช้งานอิเลคโทรดอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน การซ่อมบำรุงที่น้อยลงด้วยรีเอเจนต์สำหรับเติม 90 วัน และขนาดที่เล็กสะดวกสบายเพื่อการผสมผสานกับเครื่องวิเคราะห์โซเดียม NA5600sc ใหม่จาก Hach

การดำเนินการและเวลาตอบสนองที่เหมาะสมด้วยด้วยการเปิดใช้งานอิเลคโทรดอัตโนมัติ
เพื่อคงเวลาการตอบสนองที่เหมาะสม เครื่องวิเคราะห์ NA5600sc จะมอบการเปิดใช้งานอิเลคโทรดอัตโนมัติ การเปิดใช้งานอิเลคโทรดใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายและลดความจำเป็นในการเปิดใช้งานด้วยตนเองหรือการกัดกร่อนของอิเลคโทรด

การออกแบบโดยใช้พื้นที่ประหยัด
พื้นที่ฐานเครื่องขนาดเล็กกว่าด้วยโครงสร้างที่เพรียวบางเพื่อการผสมผสานในไซต์ที่มีอยู่หรือไซต์ใหม่ได้โดยง่าย

การบำรุงรักษาต่ำ
การซ่อมบำรุงเครื่องเครื่องวิเคราะห์โซเดียม NA5600sc จำเป็นต้องใช้รีเอเจนต์สำหรับเติมเท่านั้นในทุก 90 วันและการเปลี่ยนท่อรีเอเจนต์และอิเลคโทรดโซเดียมประจำปี คำแนะนำในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดพร้อมให้บริการเพื่อทำให้การซ่อมบำรุงง่ายขึ้น

หลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน
เครื่องมือวินิจฉัยแบบคาดการณ์ รวมถึงเทคโนโลยี Prognosys ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Hach ไฟเตือน LED และหน้าจอแจ้งเตือนที่มองเห็นได้ชัด ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดได้
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50