การใช้งาน - การตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสีย

การตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสีย   

water-1water-2

เกือบทุกประเภทของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม จะต้องเกิดวัสดุเหลือทิ้งจำนวนหนึ่ง การกำจัดวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้โดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบนั้นก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม ทำให้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการลดปริมาณขยะพิษที่ถูกทิ้ง

การตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสียนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 1. เพื่อให้หน่วยงานผู้ควบคุมของผู้ผลิตมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎและตารางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำทิ้ง ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการปล่อยน้ำทิ้ง
 2. เพื่อรักษาการควบคุมการดำเนินงานในโรงงานที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดข้อกำหนดการอนุญาต
 3. เพื่อพัฒนาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการดำเนินการของโรงบำบัดน้ำเสีย
 4. เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการสูญเสียผลิตภัณฑ์และวัสดุลงสู่ท่อน้ำทิ้ง

การใช้กระบวนการที่ต่อเนื่องและเครื่องมือจากห้องทดลองในการตรวจติดตามของเสียอุตสาหกรรมควรเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตและนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวิธีการดังกล่าวได้รวมเข้ากับระบบการผลิตแล้ว ก็จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบอันประเมินค่ามิได้สำหรับความมีประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานในโรงงาน อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย การตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสียยังสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานที่จะมีค่าอย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

การตรวจติดตามพารามิเตอร์การปล่อยน้ำทิ้ง จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่า น้ำทิ้งจากโรงงานหรือธุรกิจจะเป็นไปตามข้อกำหนดอันเข้มงวดตามที่หน่วยงานผู้ควบคุมตั้งขึ้น

พารามิเตอร์การตรวจติดตามที่แนะนำ

 • pH
 • อุณหภูมิ
 • ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
 • สภาพนำไฟฟ้า (EC)
 • ความขุ่น
 • ธาตุอาหาร (COD, TOC, BOD, NO3-; NO2-; NH4+; PO43-)
 • เกลือ (anion และ cation)
 • โลหะหนัก

HACH ขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสีย

กรณีศึกษาท้องถิ่น  

เรียนรู้วิธีการที่สถานีตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสียแบบอัตโนมัติขั้นสูงจะช่วยคุณได้

เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการวัดอันหลากหลายที่ครอบคลุมข้อกำหนดแบบต่างๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ การตรวจติดตามออนไลน์ หรือการวิเคราะห์ในห้องทดลอง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวและทำงานสอดประสานกันได้อย่างสมบูรณ์

ดูวิธีการที่เราช่วยเหลือลูกค้าหลากหลายประเภทในการตรวจติดตามการปล่อยน้ำเสียด้วยความมั่นใจ

Hach ช่วยสวนอุตสาหกรรมเอกชนแห่งแรกในบางกะดีประเทศไทยปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยของเสีย

Hach สร้างสถานีตรวจติดตามมลพิษออนไลน์ที่ปรับตามความต้องการ เพื่อให้ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้ควบคุมในท้องถิ่น สวนอุตสาหกรรมและบริษัทในเวียดนาม

Hach ช่วยให้โรงงานบำบัดน้ำเสีย Long Hau ในประเทศเวียดนาม มั่นใจในกระบวนการและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยน้ำเสีย

Hach ช่วยนิคมอุตสาหกรรมในเมืองฮุงเยน ประเทศเวียดนาม ประหยัดค่าใช้จ่ายและมั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งจะเป็นไปตามข้อกำหนด

Download your brochure now!