การใช้งาน - เกษตรกรรมในน้ำ

เกษตรกรรมในน้ำ   

สุขภาพของปลานั้นขึ้นกับคุณภาพน้ำโดยตรง ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ (คุณภาพน้ำ) การวิเคราะห์นี้ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรได้ด้วย เช่น โดยการพิจารณาปริมาณอาหารที่ให้ที่เหมาะสม

ปลา

เกษตรกรรมในน้ำ เป็นหนึ่งในภาคการผลิตอาหารที่เติบโตเร็วที่สุดภาคหนึ่ง เกษตรกรรมในน้ำ มีส่วนรับผิดชอบในการป้อนปริมาณปลาที่เรารับประทานกันทั้งโลกถึง 50% ดังนั้น การจัดการที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ำของเกษตรกรรมในน้ำจึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเกษตรกรรมในน้ำ

มีพารามิเตอร์ที่สำคัญจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ซึ่งแต่ละพารามิเตอร์นั้นสามารถส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์น้ำได้โดยตรง อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมของเกษตรกรรมในน้ำซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเสมอนั้น พารามิเตอร์คุณภาพน้ำยังส่งอิทธิพลถึงกันและกันอีกด้วย ดังนั้น การรักษาสมดุลของพารามิเตอร์คุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำหรับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เพาะเลี้ยง

การใช้เทคโนโลยีล่าสุดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนสำหรับฟาร์มปลาสมัยใหม่ ถ้าเจ้าของฟาร์มต้องการให้ได้ผลผลิตสูงและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ นี่คือเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างพึ่งพาวิธีการเติมอากาศ (aeration) ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ร่วมกับระบบการให้อาหารอัตโนมัติ สำหรับระบบการให้อาหารอัตโนมัติ การให้อาหารจะถูกควบคุมตามอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงความขุ่นของน้ำด้วย วิธีนี้ช่วยป้องกันการให้อาหารเกินและจึงลดมลภาวะในบ่อเลี้ยงได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันการตรวจติดตามระบบอัตโนมัติเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีการวัดที่ซับซ้อนที่มีเซนเซอร์ที่เสถียรสำหรับตรวจสอบตัวเอง

HACH ขอเสนอเครื่องมือวัดสำหรับห้องทดลอง แบบพกพาได้ และแบบออนไลน์ สำหรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  • แอมโมเนียม
  • ออกซิเจน (LDO)
  • ความขุ่น
  • pH
  • ไนเตรต
  • ฟอสเฟต

การตรวจติดตามคุณภาพน้ำเป็นประจำนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติ มีสารมากมายปนเปื้อนในน้ำที่เป็นอันตรายต่อปลา สารเหล่านั้นรวมถึงไนเตรต ฟอสเฟต แอมโมเนียม ไนไตรท์ และโลหะหนัก เช่น ทองแดง การตรวจติดตามแบบเป็นระยะ โดยใช้ระบบเคลื่อนที่ในบางกรณี และการทดสอบความเข้มของแสงจึงเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำ

หากขนส่งปลาเป็นระยะทางไกล คุณภาพของน้ำในถังก็จะต้องตรวจสอบด้วย ในกรณีนี้ ความเข้มข้นของออกซิเจนและแอมโมเนียมจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ

here:การประยุกต์ใช้งาน-เกษตรกรรมในน้ำ

การตรวจติดตามและเครื่องมือตามพารามิเตอร์  

พารามิเตอร์

เหตุใดจึงต้องวัด

เครื่องวิเคราะห์ออนไลน์ของ Hach

ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องทดลองของ Hach

ออกซิเจนละลายน้ำ

อิทธิพลโดยตรงที่มีต่ออาหารที่บริโภคไป ภูมิต้านทานโรค และเมตาบอลิซึม

LDO2

LDO สำหรับ HQd

pH

ส่งผลต่อกระบวนการทางสรีระของสิ่งมีชีวิตที่เพาะเลี้ยง

เซนเซอร์ดิจิตอลดิฟเฟอเรนเชียล pH

PHC สำหรับ HQd

แอมโมเนีย

การให้อาหารมากเกินไปและการสิ้นเปลือง

Amtax sc

AISE

DR900, DR1900, DR3900

NH3ISE สำหรับ HQd

BOD

ความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรียแอโรบิก เพื่อสลายสารอินทรีย์

LBOD สำหรับ HQd

ORP

การตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของการออกซิไดซ์ (การรวมตัวกับออกซิเจน)

เซนเซอร์ดิจิตอลดิฟเฟอเรนเชียล ORP

MTC สำหรับ HQd

ความขุ่น

แพลงก์ตอนพืชและอนุภาคดินเหนียว

ส่งผลต่อออกซิเจนที่ละลาย

Ultraturb sc

1720E

2100Q

2100N/AN

สภาพนำไฟฟ้า/ความเค็ม

การรักษาสมดุลของสารละลายและน้ำในร่างกาย

เซนเซอร์การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

CDC สำหรับ HQd

Download your brochure now!