Chemistries                 +66 2026 3529

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอัพเดทประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมีผลใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีที่ Hach (“Hach”) จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับเราบนเว็บไซต์ เว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และบริการและผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ ที่ Hach ควบคุม ที่เชื่อมโยงมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกโดยรวมว่า เว็บไซต์ Hach”) Hach เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ Hach ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ Hach

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

Hach เก็บรวมรวมข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์

 • ข้อมูลที่คุณให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อทำการลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ หรือการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Hach
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ที่อยู่ IP และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ Hach ของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีการติดตาม ดังเช่น คุกกี้ คุณสามารถกำหนดซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ประโยชน์คุกกี้ในฟีเจอร์สำคัญบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจใช้งานไม่ได้หากคุณทำการปฏิเสธคุกกี้
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เราอาจผสมผสานข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากเว็บไซต์ Hach ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางออฟไลน์ หรือจากบุคคลภายนอก

 

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

Hach ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ Hach ตามคำร้องของคุณ
 • เพื่อเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคล้ายคลึงกัน
 • เพื่อปรับแต่งและพัฒนาประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ Hach
 • เพื่อการปรับปรุงโดยทั่วไปแก่ผลิตภัณฑ์ของเราและเว็บไซต์ Hach รวมทั้งวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจอื่นๆ
 • หน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งและรายงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย Hach จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลข้อมูลของคุณ หลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายจะนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่อธิบายไว้ข้างต้น Hach ได้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ในกรณีเฉพาะ Hach อาจขอความยินยอมของคุณในการรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเลือก ที่จะให้ความยินยอม คุณอาจเพิกถอนความยินยอมในภายหลังโดยติดต่อเรา ตามที่อธิบายไว้ใน “ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ” โปรดสังเกตุว่าการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลข้อมูลที่ได้ทำไปแล้ว
 • ในกรณีอื่นๆ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ หรือสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ คุณไม่อาจยกเลิกการประมวลผลนี้ หรือไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติต่อคุณ
 • ในกรณีอื่นๆ Hach อาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Hach ในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสทางการศึกษา คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวทั้งหมด โดยอาจติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ

การดำเนินการด้านการประมวลผลอาจรวมถึงการบันทึก การจัดการ การวางโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับตัวหรือการดัดแปลง การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่หรือการทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลาห้าปีหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ล่าสุดที่เรามีกับคุณ หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บถาวรเพียงตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

 

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน 

Hach ไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เว้นแต่

 • แบ่งปันให้กับบริษัทในเครือและผู้ให้บริการบุคคลที่สามให้บริการและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการตลาดและการโฆษณาออนไลน์ และเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของเรา เรากำหนดให้กลุ่มคนเหล่านี้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • แบ่งปันให้กับบริษัทในเครือเพื่อเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ เรากำหนดให้กลุ่มคนเหล่านี้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • แบ่งปันให้กับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนย้ายสายหรือแผนกผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงบริการที่ให้ทางบริษัทในเครือของ Hach หนึ่งบริษัทหรือมากกว่าหนึ่งบริษัท
 • แบ่งปันให้กับหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจควบคุม ซึ่งรวมถึงองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือเนื่องจากมีความจำเป็นที่ Hach ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือข้อเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ Hach ตัดสินใจจัดระบบใหม่หรือเชิงธุรกิจของเราผ่านการขาย การควบกิจการหรือการซื้อกิจการ Hach อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อที่คาดหวัง เราจะกำหนดให้ผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อที่คาดหวังจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศนี้ คุณสามารถค้นหาบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่นี่

 

ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะดูและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ รวมทั้งอาจขอร้องให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลที่คุณให้แก่เราในรูปแบบที่นำไปใช้ซ้ำได้ง่ายและส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมอื่นๆ  คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือยื่นข้อกังวล ข้อร้องเรียน หรือคำร้องให้แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางราย กรุณาติดต่อเราโดยคลิก “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ Hach ที่คุณกำลังใช้ หรือโดยใช้ข้อมูลติดต่อ Hach ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือส่งอีเมล์หาเราที่  privacy@hach.com คุณอาจส่งจดหมายถึงเราตามที่อยู่ ดังนี้ 

Hach Thailand สำนักงานใหญ่:

บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารดี ห้องเลขที่ ดี 3 11 ชั้นที่3 เลขที่ 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงกับเราและต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อหน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัย

Hach ควบคุมการทำงานเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แต่เมื่อคุณได้แบ่งข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ อาจมีความเสี่ยงที่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อยู่เสมอ

 

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทั่วโลก

ในการใช้เว็บไซต์ของเรานั้น คุณเข้าใจดีว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวบ จัดเก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและในประเทศใดๆ ซึ่งเราอาจโอนย้ายข้อมูลของคุณในระหว่างการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา Hach อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไปยังบริษัทในเครือทั่วโลก บริษัทในเครือเหล่านี้อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ในเครือเช่นกัน บริษัทในเครือบางแห่งอาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีการรับรองว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกกำหนดให้ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันที่เรามีสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามชาติ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ในส่วน “ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ”

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

กรุณาตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเรานี้เป็นประจำ เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงส่วนต่างๆ ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดความยินยอมที่บังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะได้รับการประกาศบนหน้านี้ในทันทีพร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้านี้

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Hach

มีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประกาศความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับเราบนเว็บไซต์ เว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่นมือถือ และบริการ และผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอื่นๆ ซึ่งควบคุมโดย HACH Thailand / บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารดี ห้องเลขที่ ดี 3 11 ชั้นที่3 เลขที่ 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ที่เชื่อมโยงไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์ Hach”) Hach เป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ Hach ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ Hach

 

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ Hach จะอธิบายไว้ในส่วนนี้และประกอบด้วยข้อมูลที่คุณให้กับเราและข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Hach

สำหรับวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรืออาจใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

 

ข้อมูลที่คุณให้

คุณไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับการบริการหรือโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Hach อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบางส่วนของเรามีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือระบุตัวตนแล้วเท่านั้น และจะกำหนดให้คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้หรือให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อที่จะให้บริการกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach

Hach เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ Hach เช่น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ รับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการตลาด ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Hach หรือตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจของ Hach ซึ่งอาจประกอบด้วย

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
 • ข้อมูลในการลงทะเบียน เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • ข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อคุณให้บริการแก่ Hach ในฐานะที่คุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • การจ้างงาน การศึกษา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานกับ Hach
 • ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น ข้อมูลการธนาคาร, หมายเลขบัตรชำระเงิน, วันหมดอายุ, ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า

     และที่อยู่เพื่อส่งใบเรียกเก็บเงิน)

 • เนื้อหาข้อมูลที่คุณอาจให้ไว้ (เช่น เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อออนไลน์ หรือส่งข้อมูลอื่นๆ)

 

ข้อมูลส่วนบุคลอื่นๆ ที่คุณให้ระหว่างมีการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับ Hach 

คุณอาจติดต่อ Hach เพื่อสอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณสื่อสารกับ Hach หรือขอข้อมูลจาก Hach  คุณอาจต้องให้ข้อมูลติดต่อของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอของคุณ

 

ข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ Hach เราอาจเก็บข้อมูลการใช้และข้อมูลอุปกรณ์บางอย่างโดยอัตโนมัติดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

หมายเลข IP 

เราอาจบันทึกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“IP”) ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณเมื่อคุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach หมายเลขที่อยู่ IP จะระบุตัวตนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เรารักษาการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมไซต์ Hach ได้ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

เรายังเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ Hach ของคุณทางเทคโนโลยี การติดตามต่างๆ เช่น คุกกี้และเว็บบีคอนส์ คุกกี้คือ รหัสตัวเลขเฉพาะที่โอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตามความสนใจและความชอบของคุณและเพื่อให้จดจำว่าคุณเป็นผู้ที่กลับมาเยี่ยมชม เว็บบีคอนส์คือ รูปกราฟิกโปร่งใสที่แปะไว้บนเว็บไซต์ อีเมล หรือโฆษณาที่ทำให้ตรวจดูสิ่งต่างๆ เช่น กิจกรรมและปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยจดจำความชอบของคุณและให้เรานำเนื้อหาและคุณสมบัติที่คุณน่าจะสนใจมาให้กับคุณบนพื้นฐานของข้อมูล “Clickstream” ที่แสดงกิจกรรมก่อนหน้าของคุณบนเว็บไซต์ Hach

เราใช้ Google Display Advertising (เช่น Retargeting with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration และ Google Analytics Demographics and Interest Reporting) เพื่อ (1) แสดงโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่นๆ ตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach ของคุณ และ (2) ให้เข้าใจจำนวนครั้งของโฆษณาที่ถูกแสดงขึ้นมาและการใช้บริการโฆษณามากขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงกับบริการ Google Analytics Demographics และ Interest Reporting เราอาจใช้ข้อมูลจากการโฆษณาตามความสนใจของ Google หรือข้อมูลผู้เยี่ยมชมของบุคคลที่สาม (เช่น เพศและความสนใจ) กับ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงแคมเปญการตลาดและเนื้อหาของไซต์
โฆษณาออนไลน์ของเราบางตัวอาจมีการโฆษณาทาง Google Display Advertising เราใช้คุณสมบัติ Google Analytics ต่างๆ เช่น Retargeting เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ด้วยการเชื่อมโยงกับคุณสมบัตินั้นและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เครือข่ายโฆษณานำเสนอ เราและผู้ดำเนินการเครือข่ายโฆษณาซึ่งรวมถึง Google อาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น คุกกี้ DoubleClick) และในบางกรณีอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่น คุกกี้ของ Google Analytics) ในการแจ้ง ปรับแต่ง และจัดการส่งโฆษณาไปตามการเยี่ยมชมไซต์ Hach ที่ผ่านมาของผู้ใช้ เรายังอาจแสดงโฆษณาจากบริษัทในเครือของเราให้กับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach

คุณสามารถยกเลิก Google Ads ได้ โดยไปที่ http://www.google.com/ads/preferences หากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถติดตั้ง Add-on ของเบราว์เซอร์เพื่อไม่ใช้ Google Analytics ได้ที่หน้าเลือกไม่ใช้ Google Analytics

เว็บไซต์ Hach ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองสัญญาณ ห้ามติดตามที่ได้รับจากเบราว์เซอร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ รวมถึงวิธีการปิดใช้งาน กรุณาไปที่ http://www.allaboutcookies.org/ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเราและการลบหรือปิดคุกกี้จะลดฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ลง 

การติดตามบนโทรศัพท์มือถือ

เว็บไซต์ Hach บางส่วนมีอยู่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์และเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณได้ หากคุณใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ Hach เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์โทรศัพท์ต่อไปนี้นอกเหนือไปจากข้อมูลอื่นๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์หรือ ID การโฆษณา ประเภทของอุปกรณ์ ประเภทของฮาร์ดแวร์ ที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (“MAC”) รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“IMEI”) รุ่นของระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณ แพลตฟอร์มที่ใช้เข้าถึงหรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ Hach (เช่น Apple, Google, Amazon, Windows) ข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และการใช้งานเว็บไซต์ Hach ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ Hach เว็บไซต์หนึ่งของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ของ Hach กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาทางออฟไลน์ รวมถึงข้อมูลที่บุคคลที่สามให้ไว้กับเรา

 

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ การสื่อสารกับคุณ การพัฒนาประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ Hach ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยทั่วไป และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในอื่นๆ  การใช้งานเหล่านี้อาจรวมถึงการบันทึก การจัดการ การวางโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข หรือการกู้คืน การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลาห้าปีนับจากการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ล่าสุดกับคุณ หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บถาวรเพียงตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

การให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอ

หากคุณเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ทางเว็บไซต์ Hach ในการจัดการคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ของคุณ ดำเนินการชำระเงิน ตอบคำถามของคุณ ให้บริการที่คุณขอและนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีที่สุด

การตลาด

คุณยังอาจได้รับข้อมูลการตลาดจาก Hach และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Hach ที่เกี่ยวข้อง คำเชิญให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณในการส่งข้อมูลการตลาด

ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับแต่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้อาจถูกใช้ในการสร้างข้อเสนอ ข้อมูล หรือบริการที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสนใจและความชอบของคุณ และเราอาจใช้หมายเลขที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลที่เราได้รับมาโดยอัตโนมัติจากการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำให้เว็บไซต์ Hach ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงปรับแต่งเนื้อหาที่มีให้บนเว็บไซต์ Hach ให้เป็นส่วนตัวโดยการคาดคะเนข้อมูลและบริการที่คุณอาจสนใจ

การปรับปรุงธุรกิจและผลิตภัณฑ์

เพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่ช่วยให้ Hach เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และช่วยปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลิตภัณฑ์ บริการ อุปกรณ์ และโปรแกรม Hach วิเคราะห์ข้อมูลที่คุณให้ไว้ สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ Hach จะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง

 

การวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Hach ของคุณในการตรวจดูรูปแบบและค่าพึงใจปริมาณการใช้งานของผู้ใช้เพื่อนำไปปรับปรุง วิเคราะห์ และปรับแต่งเว็บไซต์

 

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป Hach จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลข้อมูลของคุณ หลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายจะนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่อธิบายไว้ข้างต้น Hach ได้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ในกรณีเฉพาะ Hach อาจขอความยินยอมของคุณในการรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเลือก ที่จะให้ความยินยอม คุณอาจเพิกถอนความยินยอมในภายหลังโดยติดต่อเรา ตามที่อธิบายไว้ใน “ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ” โปรดสังเกตุว่าการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลข้อมูลที่ได้ทำไปแล้ว
 • ในกรณีอื่นๆ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ หรือสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ คุณไม่อาจยกเลิกการประมวลผลนี้ หรือไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติต่อคุณ
 • ในกรณีอื่นๆ Hach อาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Hach ในการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสทางการศึกษา คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวทั้งหมด โดยอาจติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ” 

 

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามดังที่อธิบายไว้ด้านล่างเท่านั้น เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา

การโฆษณาของบุคคลที่สามและการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์

คุณอาจได้รับโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของ Hach ทางออนไลน์บนเว็บไซต์และบริการบนอุปกรณ์พกพาของบุคคลที่สามที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ เช่น ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ของ Hach หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณไปเยี่ยมชม หรือตามกิจกรรมการท่องเว็บไซต์ การซื้อ หรือความสนใจ โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมประเภทเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 • เราอาจแบ่งข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของคุณที่เราได้รับมาจากคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์ Hach กับผู้ให้บริการโฆษณาของเรา
 • เว็บไซต์ Hach บางเว็บไซต์ได้เข้าร่วมการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์ (บางครั้งเรียกว่าการโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือการโฆษณาตามความสนใจ) คุณสามารถระบุเว็บไซต์เหล่านี้ได้โดยจาก ตัวเลือกการโฆษณาในส่วนท้ายหน้า พันธมิตรเครือข่ายการโฆษณาของเราอาจวางและใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ Hach และบนเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลที่สามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของคุณเพื่อให้โฆษณาออนไลน์ที่ตรงกับความสนใจของคุณ เมื่อโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์ของ Hach ส่งถึงคุณ คุณจะมองเห็นไอคอน ตัวเลือกโฆษณาการคลิกที่ไอคอนหรือลิงค์ดังกล่าวจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ที่ซึ่งคุณสามารถจัดการหรือเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลประวัติการท่องเว็บของคุณ ที่ถูกใช้สำหรับส่งโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์ หากคุณเลือกไม่ให้ใช้ คุณอาจจะยังคงเห็นโฆษณา ออนไลน์อยู่ ซึ่งรวมถึงโฆษณาจาก Hach ที่อิงตามข้อมูลอื่นๆ (เช่น อิงตามเนื้อหาบนหน้าที่กำลังดูแทนที่จะอิงตามกิจกรรม Clickstream ก่อนหน้าของคุณ) ในบางกรณีนั้น ผู้โฆษณาบุคคลที่สามอาจจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเว็บของคุณอยู่ แต่พวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ เพื่อส่งโฆษณาที่อิงตามพฤติกรรมการท่องเว็บทางออนไลน์ก่อนหน้าของคุณ
 • เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตามไปยังเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์สื่อสารด้วย ณ วันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าจะตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้อย่างไร ดังนั้น Hach จึงยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ในขณะนี้ ดังที่พูดคุยไว้ข้างต้น คุณสามารถเลือกไม่ให้ผู้โฆษณาใช้ประวัติการท่องเว็บของคุณเพื่อส่งโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์โดยการไปที่ AdChoices

 

บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์

เรามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายและบริษัทในเครือหลายราย ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจของเราและเป็นผู้ที่อาจมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่ให้บริการกับ Hach เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ Hach และบริษัทในเครือ เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ เรากำหนดให้กลุ่มคนเหล่านี้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์สำหรับความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์

เราอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้เนื้อหาหรือบริการกับคุณบนพื้นฐานความร่วมมือ หรือ “ความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ที่เว็บไซต์ความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ คุณจะเห็นทั้งโลโก้ Hach และโลโก้ของพันธมิตรที่ร่วมมือแสดงอยู่บนหน้าจอ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ของเรา เนื่องจากอาจมีบางแง่มุมที่แตกต่างจากนโยบายของเรา การอ่านนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลของคุณกับเว็บไซต์ดังกล่าว

 

รายงานผลิตภัณฑ์

หากคุณติดต่อ Hach เรื่องประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ในการส่งรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ในบางกรณี Hach อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่หรือการเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเกี่ยวกับการขายหรือการโอนย้ายสายหรือแผนกผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงบริการที่ให้บนเว็บไซต์ Hach ในกรณีดังนี้ เราจะใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จะเป็นไปได้ และเราสงวนสิทธิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดกฎของเราหรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

 

การเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ในกรณีที่ Hach ตัดสินใจจัดระบบใหม่หรือเชิงธุรกิจของเราผ่านการขาย การควบกิจการหรือการซื้อกิจการ Hach อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อที่คาดหวัง เราจะกำหนดให้ผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อที่คาดหวังจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศนี้

 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

Hach ไม่จงใจเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้เยาว์โดยตรงบนเว็บไซต์ Hach (Hach กำหนดให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็น ผู้เยาว์”) เราจะไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา สื่อสารกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ของเรา หากคุณเป็นผู้ปกครองและทราบว่าลูกของคุณได้ให้ข้อมูลกับเรา โปรดติดต่อเราด้วยวิธีที่ระบุไว้ด้านล่าง และเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อจัดการกับปัญหานี้

 

 

ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะดูและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ รวมทั้งอาจขอร้องให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลที่คุณให้แก่เราในรูปแบบที่นำไปใช้ซ้ำได้ง่ายและส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมอื่นๆ  คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือยื่นข้อกังวล ข้อร้องเรียน หรือคำร้องให้แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางราย กรุณาติดต่อเราโดยคลิก “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ Hach ที่คุณกำลังใช้ หรือโดยใช้ข้อมูลติดต่อ Hach ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือส่งอีเมล์หาเราที่  privacy@hach.com คุณอาจส่งจดหมายถึงเราตามที่อยู่ ดังนี้ 

Hach Thailand สำนักงานใหญ่:

บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารดี ห้องเลขที่ ดี 3 11 ชั้นที่3 เลขที่ 735/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงกับเราและต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อหน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคล

ในการสื่อสารกับ Hach ทุกครั้ง กรุณาให้ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์โทรศัพท์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ Hach เฉพาะเจาะจงที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น Hach.com) และคำอธิบายคำขอของคุณอย่างละเอียด หากคุณต้องการลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำลังติดต่อเราโดยอีเมล โปรดใส่ คำขอลบหรือ คำขอปรับปรุง/แก้ไขในหัวเรื่องของอีเมล เราจะตอบคำขอที่สมเหตุสมผลทุกคำขอภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณเพิ่มเติมเพื่อที่จะดำเนินการคำขอนั้นๆ ได้

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Hach รักษาการควบคุมทางเทคนิค ทางการจัดการ และทางกายภาพที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางเว็บไซต์ Hach อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดขวางการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือพยายามหาวิธีขัดขวางระบบการรักษาความปลอดภัยของเราอยู่เสมอ เราแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางการเงินของคุณ Hach ไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเมื่อทำการส่งข้อมูลบุคลไปที่เว็บไซต์ Hach คุณต้องพิจารณาทั้งประโยชน์และความเสี่ยงด้วย

 

ว็บไซต์ของบุคคลที่สามและโปรแกรมเสริมของสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ Hach ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Hach Hach อาจใช้โปรแกรมเสริมของสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม ถูกใจของ Facebook, ปุ่ม แชร์บน Twitter”) เพื่อให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ง่าย เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach ตัวดำเนินการโปรแกรมเสริมของสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถวางคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณ ซึ่งจะทำให้ตัวดำเนินการจดจำผู้ที่เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter) ในขณะที่ทำเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach ของเรา โปรแกรมเสริมของสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจะอนุญาตให้เว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์รับข้อมูลที่ว่าคุณเคยมาเยี่ยมเว็บไซต์ Hach ของเรา โปรแกรมเสริมของสื่อสังคมออนไลน์จะอนุญาตให้เว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ Hach กับผู้ใช้เว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์คนอื่น การตั้งค่าการแบ่งปันเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดยเว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการควบคุมดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทั่วโลก

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Hach ในสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ของเราในประเทศอื่นๆ ตามประกาศนี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้ได้ นอกจากนี้ หากคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา การสื่อสารของคุณกับเราจะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งระดับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเรานั้น คุณเข้าใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ตามที่เราอาจโอนข้อมูลของคุณไปในระหว่างการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา

 

ประกาศถึงผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้ข้อจำกัดบางประการของประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย § 1798.83 ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจร้องขอให้เรามอบ (1) รายการประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยไปยังบุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์การตลาดโดยตรงในระหว่างการดำเนินการในปีปฏิทิน และ (2) การระบุตัวตนของบุคคลที่สามเหล่านั้น ในการร้องขอดังกล่าว ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อเราได้ที่ privacy@hach.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้นี้ เมื่อได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดความยินยอมที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะปรากฏบนหน้านี้พร้อมวันที่มีผลบังคับใช้ Hach ขอให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ Hach อย่างต่อเนื่องจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่ประกาศไว้ในปัจจุบัน

 

ภาษาเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดการใช้ออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

Hach (“Hach”) พร้อมด้วยบริษัทในเครือและบริษัทลูกเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้คุณค่าในความสัมพันธ์ของเรา และมุ่งมั่นจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราเข้าใจความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hach การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณได้ตกลงจะที่ผูกพันนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์

คุณได้ยอมรับและตกลงว่า เมื่อคุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ไปยังเว็บไซต์ Hach ในขณะที่ Hach มีการป้องกันการเข้าถึงหรือการขัดขวางที่ไม่ได้รับอนุญาต ในการนี้จะไม่มีการรับประกันอย่างสมบูรณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่มีการขัดขวางหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากการกระทำของเรา Hach จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการขัดขวางหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผิดสัญญา หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไร) ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ได้รับ แม้ว่า Hach จะได้รับคำปรึกษามาก่อนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Hach จะไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหาจะต้องปราศจากการขัดขวางหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และ Hach ไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ ในความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ลูกค้าแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของตนเอง