เซนเซอร์ AN-ISE sc

เซนเซอร์ดิจิทัลแบบผสมสำหรับแอมโมเนียมและไนเตรต AN-ISE sc ของ Hach ทำการวัดโดยตรงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบเจาะจงไอออน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทำปฏิกิริยาหรือการเตรียมตัวอย่าง พร้อมด้วยการชดเชยโพแทสเซียมและคลอไรด์พร้อมกันโดยอัตโนมัติ จัดการได้ง่ายและการบำรุงรักษาน้อย ด้วยตลับเซนเซอร์แบบ Cartrical plus ที่มีห้าอิเล็กโทรด

เซนเซอร์ AN-ISE sc สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุม SC ทุกชนิด มีตัวเลือกเอาต์พุตต่างๆ ที่พร้อมมูล รวมถึง เอาต์พุต 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus, หรือ Hart

Prognosys เป็นระบบวินิจฉัยที่ช่วยให้คุณสามารถทำการบำรุงรักษาได้เองโดยการเตือนให้คุณทราบถึงปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น รู้อย่างมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์หรือในน้ำ

อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับ Claros ซึ่งเป็นนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะของ Hach ที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทุกที่ ทุกเวลา ผลที่ได้ก็คือความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในข้อมูลของคุณและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Claros ได้อย่างเต็มที่ ให้ใช้แต่อุปกรณ์ที่ใช้งาน Claros ได้เท่านั้น
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50