เซนเซอร์ Solitax sc

โพรบวัดกระบวนการ Solitax sc แบบดิจิทัลของ Hach ได้รับการออกแบบมาเพื่อการคำนวณหาค่าความขุ่นและสารแขวนลอยอย่างแม่นยำตามมาตรฐาน DIN EN ISO เนื่องจากทั้งความขุ่นและของแข็งมีช่วงวัดที่กว้างมาก ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Solitax sc จึงครอบคลุมการใช้งานประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวางและเหมาะที่จะใช้กับงานเกี่ยวกับน้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำบนผิวดิน และการบำบัดตะกอน ด้วยการใช้วิธีแสงกระจายคู่ของอินฟราเรด Solitax sc มอบการวัดของแข็งอิสระแบบสีที่ไม่เหมือนใครและการวิเคราะห์ตะกอนที่น่าเชื่อถือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่ม Solitax sc สามารถปรับแต่งให้ใช้ได้ในทุกวงการ รุ่นต่างๆ มีพร้อมใช้งานเป็นแบบโพรบจุ่มหรือโพรบอินไลน์ สำหรับการวัดความขุ่นและของแข็ง ในโครงครอบพลาสติกหรือเหล็กกล้าสแตนเลส มีหรือไม่มีอุปกรณ์เครื่องเช็ดทำความสะอาดด้วยตัวเองก็ได้
เซ็นเซอร์ Hach Solitax sc ใช้วิธีการยิงแสงร่วมกับชุดรับการกระเจิง กระจายของแสง 2 ชุด เพื่อวัดปริมาณสารแขวนลอยหรือตะกอนที่มีอนุภาคเล็กมาก และยังมีชุดปัดทำความสะอาดที่สามารถทำความสะอาดตัวเองโดยการปัดหน้าเลนส์ ทำให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ แม้ในสภาวะที่มีการเติบโตทางชีวภาพและฟองอากาศ

เซนเซอร์ Solitax sc สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุม SC ทุกชนิด มีตัวเลือกเอาต์พุตต่างๆ ที่พร้อมมูล รวมถึง เอาต์พุต 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus, หรือ Hart

Prognosys เป็นระบบวินิจฉัยที่ช่วยให้คุณสามารถทำการบำรุงรักษาได้เองโดยการเตือนให้คุณทราบถึงปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น รู้อย่างมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในการวัดค่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์หรือในน้ำ
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50