มิเตอร์และโพรบ Sension+

มิเตอร์และโพรบ Sension+
หากคุณกำลังมองหามิเตอร์คุณภาพอเนกประสงค์สำหรับตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์วัดค่า pH, มิเตอร์วัดค่าความนำไฟฟ้า หรือมิเตอร์วัดหลายพารามิเตอร์ Sension+ จะมอบทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนในการเริ่มต้นการทดสอบ pH, ORP, ความนำไฟฟ้า, สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) และออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไอออนต่างๆ โดย ISE เช่นโซเดียม แคลเซียม ฟลูออไรด์ ไนเตรต และแอมโมเนียม Sension+ มีการนำทางเมนูที่มีคำแนะนำที่อ่านง่าย ซึ่งทำให้การทดสอบทางไฟฟ้าเคมีมีความแม่นยำ ทำซ้ำได้ รวดเร็ว และเรียบง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานของคุณ Sension+ มีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา โดยมีตัวเลือกหัววัดที่ครอบคลุมทั้งสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม
มิเตอร์แบบพกพา Sension+

มิเตอร์แบบพกพาที่แข็งแกร่งสำหรับใช้ในภาคสนามและโรงงาน

มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Sension+

มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ทนทานสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ

โพรบ Sension+

โพรบสำหรับห้องปฏิบัติการและภาคสนามสำหรับใช้ร่วมกับมิเตอร์ Sension+