สารแขวนลอย

สารแขวนลอย
อุปกรณ์วัดสารแขวนลอยของ Hach เป็นโซลูชันสำหรับการวัดของแข็งและความขุ่นในน้ำดื่มมาตรฐาน น้ำเสีย และการใช้งานในกระบวนการอุตสาหกรรม อุปกรณ์มีคุณลักษณะของตัวเลือกการทำความสะอาดด้วยตัวเองและเทคโนโลยีที่โดดเด่นในการปรับปรุงความเที่ยงตรงและความแม่นยำและตัวเลือกต่างๆ สำหรับการใช้งานภายในพื้นที่อันตราย ดูอุปกรณ์วัดสารแขวนลอยทั้งหมดข้างล่าง