เครื่องวัดความเข้มของแสง

เครื่องวัดความเข้มของแสง
เมื่อคุณมองไปถึงอนาคตของการวิเคราะห์น้ำ คุณกำลังหาคำตอบที่ให้ผลลัพธ์ที่ชาญฉลาด คุณต้องการโซลูชันที่ทำให้การทดสอบของคุณง่ายขึ้น โซลูชันของคุณต้องไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์ Hach สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีของเครื่องวัดความเข้มของแสงและนำเสนอโซลูชันชั้นนำสู่ตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการโซลูชันที่ให้การสแกนด้วยความยาวคลื่นความเร็วสูงผ่าน UV และ Visible Spectrum ซึ่งเป็นโซลูชันที่สามารถสแกนและติดตามสารเคมีและสารตัวอย่างของคุณได้ด้วยแท็ก RFID หรือเครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา Hach สามารถสนับสนุนการทดสอบของคุณได้

Get latest Instrument Software

Request More Information:

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ DR6000

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น DR3900

เครื่องวัดความเข้มของแสงแบบตั้งโต๊ะ