เครื่องวิเคราะห์ TOC Hach BioTector B3500dw

เวลาในการทำงานและความน่าเชื่อถือสูงสุดในการวิเคราะห์ TOC สำหรับน้ำดื่ม
Hach BioTector B3500c ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ต้องการเพียการบำรุงรักษาทุก ๆ 6 เดือน สามารถตรวจติดตามค่าพารามิเตอร์ได้ 2 สตรีม ทำให้เครื่องวิเคราะห์มีเวลาในการทำงานอย่างเต็มสมรรถนะถึง 99.86% ช่วยให้คุณมั่นใจในการวัดค่า TOC ได้อย่างเต็มที่

มีความเชื่อถือได้สูงสุด
เครื่องปฏิกรณ์แบบล้างตัวเองได้ของ B3500dw ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งผ่านการรับรองจาก EPA สามารถสร้างความเชื่อถือได้สูงสุดให้กับการวิเคราะห์ของคุณ

เป็นเจ้าของได้ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด
ด้วยเวลาในการทำงานของตัวเครื่องที่สูงถึง 99.86% การบำรุงรักษาทุก ๆ ครึ่งปี และการเปลี่ยนรีเอเจนต์เท่านั้นที่จำเป็น

สร้างความปลอดภัยให้กับแหล่งน้ำของคุณ
เทคโนโลยี TSAO ทำการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในแหล่งน้ำของคุณที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้รังสียูวี
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50