สเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา โมเดล DR1900

เครื่องรุ่น DR1900 ทำงานได้ดีในภาคสนามเพราะเป็นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพาที่เบาและกระชับที่สุด การทดสอบภาคสนามของคุณจะนำคุณไปยังสภาวะที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเปียกชื้นที่เป็นไปได้ ซึ่งอุปกรณ์อื่นๆ ไม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เครื่องรุ่น DR1900 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสภาวะที่ทรหด และมีความยืดหยุ่น --รองรับขนาดของหลอดแก้วได้อย่างหลากหลาย สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานภาคสนาม เครื่องรุ่น DR1900 มีหน้าจอที่ใหญ่ชัด และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อย่างเรียบๆ ที่ทำให้การทดสอบง่ายขึ้นกว่าครั้งใดๆ ในสภาวะที่จำเป็นอย่างที่สุด หยิบจับได้ถนัดมือและทำงานได้ง่าย เครื่องรุ่น DR1900 ที่กระชับคือเครื่องมือล้ำค่าของคุณสำหรับช่างปฏิบัติการภาคสนาม
ภายใต้ด้านนอกที่ดูหยาบ เครื่องรุ่น DR1900 มีจำนวนวิธีทั่วไปที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมากที่สุด --มากกว่า 220-- ซึ่งถูกทำขึ้นมาไว้แล้ว คุณสามารถใช้ส่วนต่อขยายที่ใช้งานง่ายในการสร้างวิธีของคุณขึ้นมาเองได้เช่นกัน ทำการทดสอบด้วยระยะความยาวคลื่นที่ 340 ถึง 800 nm ซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือภาคสนามที่คุณสามารถใช้หาผลลัพธ์ที่เห็นได้เฉพาะในเครื่องมือของห้องทดลองเท่านั้น
โปรดทราบ: การประเมินหลอดแก้วทดสอบ TNTplus สามารถทำได้, แต่จะไม่มีตัวยืนยันบาร์โค้ดกับการตรวจวัด 10 ชั้น และการขจัดค่าผิดปกติ

• ทดสอบสิ่งที่คุณต้องการ
• รับรองความแม่นยำได้ในสนาม
• ทำให้การทดสอบง่ายขึ้น
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50