เครื่องวัดความขุ่นของน้ำเลเซอร์ออนไลน์ TU5300sc/TU5400sc

แพลตฟอร์มรุ่น TU5 ที่ผ่านการรับรองโดย EPA ใช้ดีไซน์การมองเห็นแบบเฉพาะที่สามารถดูตัวอย่างของคุณได้มากกว่าเครื่องวัดความขุ่นของน้ำเครื่องไหนๆ ช่วยส่งมอบความเที่ยงตรงและเฉียบแหลมระดับต่ำที่ดีที่สุดในขณะที่ช่วยลดความแปรผันระหว่างการตรวจวัดต่างๆ เป็นครั้งแรกที่คุณจะสามารถลบความไม่แน่ใจว่าคุณจะเชื่อถือการตรวจวัดด้วยอะไรระหว่างเครื่องมือห้องปฏิบัติการกับเครื่องมือในโรงงานของคุณ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีตรวจจับ 360° x 90° อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องวัดความขุ่นของน้ำรุ่น TU5 ทุกเครื่อง
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50