Chemistries                 +66 2026 3529

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ DR6000

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ UV-VIS รุ่น DR6000 ให้สมรรถนะขั้นสูงสุดสำหรับทั้งงานกิจวัตรประจำวันในห้องทดลองและงานประยุกต์ที่ต้องใช้การวัดแสง ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำงานในห้องทดลองระดับมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์อัฉริยะช่วยสนับสนุนผู้จัดการห้องทดลองในการสอบเทียบประจำวัน การรับรองคุณภาพ และการพัฒนาโปรแกรมซึ่งถูกปรับแต่ง

เครื่องรุ่น DR6000 เสนอการสแกนความยาวคลื่นด้วยความเร็วสูงตลอดทั้งแสง UV และสเปกตรัมที่มองเห็นได้ และยังมาพร้อมกับวิธีที่มีการตั้งโปรแกรมมาก่อนมากกว่า 250 วิธี ซึ่งประกอบด้วยวิธีทดสอบทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุดในทุกวันนี้ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ทำให้สามารถทดสอบที่ระดับพิสัยสูงได้โดยเครื่องเปลี่ยนตัวอย่างแบบจานหมุน และเพิ่มความแม่นยำด้วยระบบส่งตัวอย่างที่ช่วยขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากความต่างของแสง เครื่องมือนี้ช่วยทำให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะดูแลการทดสอบน้ำในระดับพิสัยกว้างที่จำเป็นได้
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50