Chemistries                 +66 2026 3529

เครื่องตรวจวัดสีสเปกตรัม Lico

เครื่อง Lico ของ Hach เป็นเครื่องวัดสีสเปกตรัมประสิทธิภาพสูงสำหรับการวัดสีของของเหลวที่โปร่งใสโดยใช้เทคโนโลยีการอ้างอิงของแสง มากกว่า 250 แผน (เฉพาะ Lico 690)

การคำนวณสีที่ตรงตามมาตรฐานต่างๆ ของ DIN-ISO-ASTM หรือวิธีการ AOCS โดยการวัดเพียงหนึ่งครั้ง ค่าสีของภาพแบบดั้งเดิม เช่นค่าสีไอโอดีน, Hazen หรือ Gardner จะแสดงเช่นเดียวกับระบบสีที่ทันสมัย เช่น CIE-L*a*b* หรือการวัดสีที่สอดคล้องกับยาของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังสามารถวัดความดูดกลืนแสง และสแกนความยาวคลื่นที่เป็นไปได้อีกด้วย อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้หลากหลายทั้งในห้องปฏิบัติการหรือในส่วนของการผลิต การใช้งานผ่านจอสัมผัสที่มีความละเอียดสูงทำได้ง่าย สามารถส่งผลการวัดไปยังเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ผ่านทางอินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

• ชุดสีที่สำคัญทั้งหมดรวมอยู่ในอุปกรณ์ชุดเดียว
• การระบุคิวเวตต์อัตโนมัติ
• มีความน่าเชื่อถือของการวัดอยู่ในระดับสูงด้วยการใช้ชุดทดสอบที่ครอบคลุม
• การรวมเข้ากับเครือข่ายห้องปฏิบัติการได้ง่ายผ่านทางการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
• สามารถเปลี่ยนตัวปรับคิวเวตต์ได้ง่าย
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50