การใช้งาน - น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (High-Purity) และน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (Ultra-Pure Water - UPW)

น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (High-Purity) และน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (Ultra-Pure Water - UPW)    

เงื่อนไขห้องสะอาดสูงสุด ต้องการการวิเคราะห์ระดับสูงสุด การตรวจจับที่เชื่อถือได้และการกำจัดการปนเปื้อนแม้เพียงน้อยนิดของเกลือ หรืออนุภาคขนาดเล็กที่สุดจะช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

ความบริสุทธิ์

บริษัทยา และผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพลตและเครื่องสำอาง ต้องการความบริสุทธิ์สูงสุดของวัสดุที่พวกเขาใช้ แม้แต่น้ำก็ยังต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณภาพระดับสูงสุด มีเพียงน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษที่แทบจะไม่มีไอออนเท่านั้นที่จะนำมาใช้ได้ สภาพนำไฟฟ้าของน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษนั้นต่ำกว่าของน้ำกลั่นเสียอีก

พารามิเตอร์สำคัญของน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงได้แก่:

  • TOC
  • สภาพนำไฟฟ้า
  • โอโซนสำหรับการทำให้ปลอดเชื้อด้วยโอโซน
  • จำนวนและขนาดของอนุภาค
  • ก๊าซที่ละลาย (เช่น ออกซิเจนและไนโตรเจนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์)
  • pH

ไม่เพียงน้ำที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีความบริสุทธิ์สูงสุดเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมในการผลิตเองก็ต้องมีอนุภาคปนเปื้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศจึงถูกวัดอย่างสม่ำเสมอในห้องสะอาดและจะถูกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เกรด A

HACH ขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (High-Purity) และน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (Ultra-Pure Water - UPW)

กรณีศึกษาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มั่นใจในคุณภาพกับ Hach – ตอนนี้!

รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงและต้นทุนการปฏิบัติงานให้ต่ำ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ผ่านการควบคุมอันเข้มงวดต่อวงจร UPW ของคุณและการวัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

มาดูวิธีที่เราช่วยโรงงานยาและโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องวงจรการใช้น้ำที่จำเป็นของพวกเขากัน

Hach ช่วยพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเภสัชกรรมในทูแอส ประเทศสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ

Hach ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน Woodlands ประเทศสิงคโปร์มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ

Download your brochure now!