เครื่องวัดความขุ่นของน้ำเลเซอร์ออนไลน์ TU5300sc/TU5400sc

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำเลเซอร์ออนไลน์ TU5300sc/TU5400sc
แพลตฟอร์มรุ่น TU5 ที่ผ่านการรับรองโดย EPA ใช้ดีไซน์การมองเห็นแบบเฉพาะที่สามารถดูตัวอย่างของคุณได้มากกว่าเครื่องวัดความขุ่นของน้ำเครื่องไหนๆ ช่วยส่งมอบความเที่ยงตรงและเฉียบแหลมระดับต่ำที่ดีที่สุดในขณะที่ช่วยลดความแปรผันระหว่างการตรวจวัดต่างๆ เป็นครั้งแรกที่คุณจะสามารถลบความไม่แน่ใจว่าคุณจะเชื่อถือการตรวจวัดด้วยอะไรระหว่างเครื่องมือห้องปฏิบัติการกับเครื่องมือในโรงงานของคุณ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีตรวจจับ 360° x 90° อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องวัดความขุ่นของน้ำรุ่น TU5 ทุกเครื่อง
 

อุปกรณ์เสริมที่ไม่จำเป็น  |  แสดงทั้งหมด

600 NTU Stablcal Vial for TU5200, TU5300 sc, TU5400 sc, with RFID

600 NTU Stablcal Vial for TU5200, TU5300 sc, TU5400 sc, with RFID

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZY838

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Operator RFID tag, 2 pcs

Operator RFID tag, 2 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ066

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Sample RFID tag, black, 3 pcs

Sample RFID tag, black, 3 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ067

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Sample RFID tag, yellow, 3 pcs

Sample RFID tag, yellow, 3 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ068

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Sample RFID tag, red, 3 pcs

Sample RFID tag, red, 3 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ069

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Sample RFID tag, blue, 3 pcs

Sample RFID tag, blue, 3 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ070

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Sample RFID tag, green, 3 pcs

Sample RFID tag, green, 3 pcs

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZQ071

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Maintenance Kit for TU5300sc and TU5400sc Laser Turbidimeter

Maintenance Kit for TU5300sc and TU5400sc Laser Turbidimeter

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZY907.97.00002

THB ราคา: ติดต่อ Hach

Service Bracket for TU5300 sc and TU5400 sc Turbidimeters

Service Bracket for TU5300 sc and TU5400 sc Turbidimeters

หมายเลขผลิตภัณฑ์: LZY873

THB ราคา: ติดต่อ Hach