Hach มีส่วนช่วยให้บริษัทเคมีสำคัญบนเกาะ Bukom ประเทศสิงคโปร์ มีระบบที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

โรงงานผลิตสารเคมีแห่งนี้อยู่ในเกาะ Bukom ซึ่งเป็นเกาะขนาด 243 เฮกตาร์ ห่างออกไป 5.5 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสิงคโปร์ เกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะทางใต้ที่เป็นแหล่งของโรงงานผลิตสารเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ

สารเคมี

  • โรงกลั่นขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับโรงกลั่นทั่วโลกด้วยกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ (500,000 บาร์เรลต่อวัน)
  • โรงผลิตน้ำมันและสารเคมีรวมกัน ที่มีสถานที่ผลิตเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารเคมีพิเศษเฉพาะด้าน
  • ที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติการผลิตเอทีลีน (Ethylene Cracker Complex) ระดับโลก (800,000 ตันต่อปี)
  • หน่วยปฏิบัติการสกัดบิวทาไดอีน (Butadiene Extraction Unit) (155,000 ตันต่อปี)

ความท้าทายที่ลูกค้ารายนี้เผชิญก็คือ ลูกค้าต้องการให้โรงผลิตดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และน้ำที่ใช้ในโรงผลิตนี้ต้องมีคุณสมบัติให้ได้ตามข้อกำหนดบางประการ

ลูกค้าทำการทดสอบพารามิเตอร์ เช่น ซิลิกา โซเดียม ฯลฯ และเมื่อ Hach ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ก็สามารถเลี่ยงปัญหาในล็อตการผลิตได้ด้วยวิธีการตรวจติดตามแบบต่อเนื่องและการปรับปรุง ความต้องการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ระบบการวัดที่เชื่อถือได้ในการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

Hach ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการทดสอบคุณภาพน้ำของลูกค้า

อยากรู้ไหมว่า Hach ใช้วิธีใดเพื่อช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสารเคมีรายสำคัญมีการดำเนินงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

ดูว่า Hach ทำเช่นนั้นได้อย่างไร โดยการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มของกรณีศึกษานี้ตอนนี้!

Download your full version of the case study now!