Chemistries                 +66 2026 3529

ตัวควบคุม SC4200c

ตัวควบคุมอเนกประสงค์หลายพารามิเตอร์ Sc4200c ของ Hach เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสียของคุณ SC4200c ให้คุณมีข้อมูลที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว ช่วยให้คุณรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เมนูที่ใช้งานง่าย คำแนะนำการบำรุงรักษาที่สามารถเรียกดูได้ และซอฟต์แวร์ Prognosys ที่มีพร้อมใช้งานทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์

อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับ Claros ซึ่งเป็นนวัตกรรมของระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะของ Hach ที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทุกที่ ทุกเวลา ผลที่ได้ก็คือความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในข้อมูลของคุณและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Claros ได้อย่างเต็มที่ ให้ใช้แต่อุปกรณ์ที่ใช้งาน Claros ได้เท่านั้น
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50