การกำหนดคุณค่า Hach


Hach SEA เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุดเพื่อรับประกันประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนธุรกิจน้ำไปยังอีกระดับ ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือก Hach ด้วยเหตุผลที่ว่าโซลูชั่นของเราได้รับการสร้างสรรค์และออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับน้ำของคุณในส่วนต่อไปนี้

 • น้ำดื่มสำหรับชุมชน
 • น้ำเสียจากแหล่งชุมชน
 • พลังงาน
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • สารเคมี
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เภสัชกรรม
 • วิศวกรรม
 • น้ำในอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียที่ปล่อยออก
 • กระบวนการนำเกลือออกจากน้ำ
 • น้ำผิวดิน

เราส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจธุรกิจของลูกค้าและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรามากเพียงใด

คุณกำลังจัดหาโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่มีความท้าทาย Hach เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อุตสาหกรรมยา อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่คุณ

เราเป็นใคร

Hach จำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการทั่วโลก ด้วยเหตุนี้สำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Hach จึงก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2005 เราต้องการใช้สิงคโปร์เป็นฐานเพื่อขยายธุรกิจด้านคุณภาพน้ำในภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตสูง 

about

ตำแหน่งอันแข็งแกร่งของเราในวันนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Hach ทุ่มเทเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกราย Hach มีทักษะขั้นสูง พนักงานของยังเป็นที่จดจำเนื่องด้วยนวัตกรรม การให้บริการลูกค้า และความยืดหยุ่นของระบบในการควบคุมคุณภาพน้ำของเรา

ประเทศสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Hach สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจทั้งหมด รวมถึงพัฒนาการขายและการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา พม่า และบรูไน

ความสามารถของเรา

Hach เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รวมการขายเข้ากับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการที่หลากหลาย ปัจจุบันธุรกิจของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค

การสนับสนุนด้านเทคนิค

Hach ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคชั้นเลิศและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Hach ต้องการให้คุณพอใจในโซลูชันของเรา นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอการให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ไม่ได้สิ้นสุดลงหลังการซื้อขายแต่ Hach จะให้การสนับสนุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการติดตั้ง จนกระทั่งดำเนินระบบ