มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HQD

ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Hach HQD เป็นเครื่องวัดขั้นสูงที่ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ มิเตอร์ HQD ทั้งหมดมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ก้าวหน้าแต่ก็ใช้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยคู่มือหรือการฝึกอบรม มิเตอร์ HQD จะเชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดอัจฉริยะ Intellical ที่สามารถจดจำพารามิเตอร์การทดสอบ, ประวัติการปรับเทียบ และการตั้งค่าวิธีการโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการตั้งค่า

อิเล็กโทรด Intellical สำหรับห้องปฏิบัติการมีมากมายหลายรุ่นเพื่อตอบสนองการใช้งานในห้องปฏิบัติงานต่างๆ อิเล็กโทรด pH Red Rod Intellical มีสมรรถนะและเวลาการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมตลอดกลุ่มตัวอย่างหลากหลายชนิด โพรบ LBOD ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงเพื่อให้การตรวจวัดออกซิเจนละลายนั้นรวดเร็วและแม่นยำขณะที่ลดค่าบำรุงรักษาได้อย่างเป็นคุ้งเป็นแคว การตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า, แอมโมเนีย, แอมโมเนียม, ฟลูออไรด์, ไนเตรต, โซเดียม และการวัด ORP ทำให้ Intellical เสร็จสมบูรณ์

เลือกจาก 3 รุ่น ซึ่งรวมทั้งเวอร์ชัน HQ440D อินพุตคู่และ HQ430D อินพุตเดี่ยว มิเตอร์ที่วัดได้หลายพารามิเตอร์เหล่านี้เป็นที่สุดของความคล่องตัวและส่วนที่ซ้ำซ้อน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50