เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนรวม Hach BioTector B3500ul

การปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ำสำหรับน้ำบริสุทธิ์ (Ultra Pure) ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องของโรงงาน การวิเคราะห์ออนไลน์ที่มีความเที่ยงตรงมีความสำคัญต่อการป้องกันอุปกรณ์สำคัญที่ขึ้นกับความบริสุทธิ์ของน้ำ บริษัทผู้ผลิตชั้นนำทราบดีว่าการวิเคราะห์สิ่งเจือปนได้อย่างแม่นยำในระดับ ppb เพื่อรักษาคุณภาพน้ำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ความเชื่อถือได้และการออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพจากน้ำตัวอย่างจำนวนมาก ทำให้ผู้ผลิตสามารถเชื่อในผลการวิเคราะห์ของเครื่อง BioTector B3500ul ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำสำคัญ ผู้ผลิตจึงทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Hach BioTector B3500ul ให้ผลการวิเคราะห์ค่า TOC ที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในระดับ ppb สำหรับการประยุกต์ใช้งานกับน้ำบริสุทธิ์เกรดพิเศษ (Ultrapure Water) TSAO เทคโนโลยีการออกซิเดชันขั้นสูงที่ไม่ซ้ำใครที่อยู่เบื้องหลังเครื่อง BioTector จะช่วยออกซิไดส์น้ำตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์น้ำแบบเรียลไทม์อันล้ำค่า
 
รายการต่อหน้า 10   |   20   |   50